Monthly Archives: september 2015

Uvitenhet som grunnlag for kommunal skolereform

På sb.no den 9. september  påstår Sandefjord Høyre at kommunens mål- og resultatstyring har fått uforholdsmessig stor plass i mediene. I det samme innlegget viser Sandefjord Høyre på hvilket sviktende kunnskapsgrunnlag de forsvarer målstyringsregimet i Sandefjordskolen: «Så til den så mye omtalte halvårsvuderingen. Den modellen vi har i dag, og som Daglandet [sic] i overskriften sin sier at Marius Andersen går til krig mot, er en modell som ble introdusert høsten 2014» (ANNE STRØMØY, BYSTYREKANDIDAT SANDEFJORD HØYRE).

Sandefjord Høyre viser mangel på nødvendig kunnskap for å ta diskusjonen om mål- og resultatstyring i skolen

Når man skal styre skolen bør man kunne kreve et minimum av kunnskap om både skole og styringsformer. Marius sier han går til krig mot målstyringssystemet i sandefjordskolen, ikke halvårsvurderingen. DB: Marius går til krig mot målstyringen i skolen. Å blande disse to viser mangel på nødvendig kunnskap for å ta diskusjonen Anne Strømøy prøver seg på.

Man må skille mellom 1. mål- og resultatstyring og 2. halvårsvurdering.

  1. Mål- og resultatstyring er et styringssystem som handler om at kommunen skal sette målene og kommunale utøvere, her lærerne, skal utføre det kommunen sier. Så skal kommunen kreve resultater, og belønne eller straffe skolene / lærerne ut fra resultatoppnåelse.
  2. Halvårsvurdering er noe som ble innført av staten i forbindelse med prosjektet «Vurdering for læring» for å sikre at alle elever får vurdering ut fra individuelle mål for elevene. Disse målene skal være relatert til læreplanens kompetansemål. Slik halvårsvurdering er både Marius og lærerne i Sandefjord for.

Problemet med halvårsvurderingen var at kommunens resultatstyring førte til at den i stedet målte elevene på rundt 70 felles mål for alle elever. Grunnen var kommunens krav om resultater og tall til politikerne. Fordi registrering av data krever enkle tall ble vurderingen dessuten utført i en karakterskala i tre nivåer som fikk navn som i seg selv kunne ta motet fra elevene. En annen konsekvens var at den i utgangspunktet muntlige halvårsvurderingen ble skriftlig, fordi kommunen kunne samle tallene inn, noe som tok mye av lærernes tid vekk fra undervisning og læring.

Kommunal mål- og resultatstyring hadde mange negative konsekvenser for utformingen av kommunens halvårsvurdering.

Slik skriftlig vurdering i en rangering mellom tre nivå i et karakterlignende uttrykk har ofte negativ effekt på læring. Og den kom i den enkleste form av alle: en tippekupong av avkryssing. Tippekupongen gav eventuelle dårlige lærere et enkelt redskap for å lure seg unna en skikkelig vurdering av elevene sine. Samtidig brukte mange dyktige og samvittighetsfulle lærere egen fritid og dyrebar undervisningstid for å fylle ut kryssene riktig og samtidig kunne gi hvert barn en god og individuell vurdering på tross av et læringsfiendtlig system. Fordi kommunen skulle ha kryss og data til tallene sine.

Dette er bare noen blant mange negative konsekvenser som er dokumentert av mål- og resultatstyring i mange land. Det har også negativ effekt på ledese og arbeidsmiljø for lærerne. For ikke å snakke om på hvordan lærerne underviser. Som den dokumenterte prøveøvingen i Osloskolen. Prøveøving gjør at resultatene fra nasjonale prøver blir mindre skikket som indikatorer på noe annet enn hvor effektivt det øves på prøver.

Vurdering for læring krever at alle elever har mulighet til å nå ukemålet hvis de jobber godt og at vurderingen skjer både før, under og etter at arbeidsoppgavene gjøres

Den felles ukeplanen med felles mål for alle elever, der elevene vurderes etter belønningssystemer i slutten av uka, er et annet eksempel på hvordan kommunal målstyring endrer undervisningen i klasserommet. I motsetning til praksisen rundt ukeplanene krever vurdering for læring individuelle mål for alle elever. Den krever at alle elever har mulighet til å nå ukemålet hvis de jobber godt og at vurderingen skjer både før, under og etter at oppgavene gjøres slik at elevenes fremgang synliggjøres og elevene selv opplever at fremgangen handler om hvordan de jobber. Vurdering for læring krever at elevene er aktivt med å sette kriteriene for måloppnåelse og til å tenke over egen læring, og at belønningssystemer som smilefjes og stjerne brukes med forsiktighet.

Det er dessverre ikke første gang de blå viser manglende kunnskap om skolen: SV: Skolen i Sandefjord . Noe av problemet i Sandefjord er at kunnskapsløse politikere nekter å høre på egne lærere og på et nærmest unisont pedagogisk fagmiljø, fordi disse stemmene ikke støtter Høyres politikk. Bente Foshaug (Høyre): «utdannings- og høyskolemiljøet har uttalt seg på en måte som er svært partisk i saken».

Sandefjord Høyre er heller ikke interessert i hva den internasjonale diskusjonen om skole sier om denne måten å styre skolen på. Slike resultater av mål- og resultatstyring ser man ikke bare i Sandefjord. Det skjer i osloskolen og det er godt dokumentert at det skjer i målstyrte skoler i USA og England. Vi har fortsatt til gode å se dokumentasjon på at mål- og resultatstyring fører til at elevene lærer mer. Tvert i mot finnes det dokumentasjon på at elever i mål- og resultatstyrte skoler lærer mindre og at styringsformen lager hindre for undervisning og skoleutvikling.

«Accountability […] impose powerful negative incentives on school improvement without any grounding in knowledge of how the process occurs. People in schools are forced to invent the knowledge themselves and must often work against the structures and incentives of the accountability system in order to get the job done». Elmore og City (2009, s. 27)

Sampublisert med bloggen Foreldre mot målstyring.

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Filed under Uncategorized